איך ברצונך לשלם כשהניסיון בחינם יסתיים?

איך ברצונך לשלם כשהניסיון בחינם יסתיים?

IL